تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - انوع چوب بندی

پیشتازان و فرزانگان

آشنایی با گره زنی و چوب بندی

مقدمه

    یكی از فعالیتهای مفید و قابل فراگیری برای پیشتازان و فرزانگان گره زنی است . برای گره زنی ابتدا باید طناب گره زدن را آموخت و با نام انواع گره ها نیز آشنا شد . این كار نیاز به تمرین فراوان دارد و اگر با چشم بسته نیز گره زنی انجام شود موجب می گردد تا فرد در فضاهای تاریك نیز بتواند گره بزند .

    پیشتازان و فرزانگان باید خوب به شكل انواع گره ها نگاه كنند و با كمك مربی طرز گره زدن را یاد بگیرند و در منزل نیز با كمك بزرگترهای خود تمرین كنند .

گره معمولی

این نوع گره جزو ساده ترین گره هاست و همه افراد آن ها را می شناسند و طرز بستن آن نیز در شكل مشخص است .

موارد استفاده :

    برای بستن سر طناب ، برای جلوگیری از رد شدن طناب از سوراخ ها ، حلقه فلزی ، حلقه طناب ، قرقره ، چوب پرچم و ... ، هر چند برای پرچم گره هشت مناسب تر است .

گره مربع

برای بستن این گره ، دو گره معمولی را عكس هم می بندیم و یا به عبارت ساده تر یك گره معمولی بسته ، سر رویی طناب را رو ، سر زیرین طناب را زیر قرار داده و گره معمولی دیگری می بندیم .

موارد استفاده :

بستن سر دو طناب یا  دو نوار بسته بندی ها ، مهم ترین مورد استفاده از این گره در بانداژ ها ست  كه به خاطر آسان باز شدن و پهن بودن این گره از آن برای این منظور استفاده می شود .

گره یك خفت

طریقه بستن : برای بستن گره یك خفت مانند شكل بید عمل كرد .

موارد استفاده :

برای بستن بند كفش به كار می رود .

گره دو خفت

برای بستن این گره سر آزاد طناب را دور میخ پیچیده و بعد از رد كردن از روی خود طناب و تشكیل حلقه از زیر ، داخل حلقه كرده و عین عمل را دوباره تكرار كرده و سپس می كشیم تا محكم شود .

موارد استفاده :

بستن چادر به میخ ها و چوب بندی ها

گره  حلقه ( خرگوشی )

برای بستن این نوع از گره بعد از تشكیل یك حلقه ، سر آزاد طناب را از زیر ، داخل حلقه می كنیم . سپس هلال های زیر حلقه را نگهداشته و انتهای ثابت طناب را می كشیم .

موارد استفاده :

از این گره برای آویختن اجسام از نقاط بالاتر ، كشیدن آب از چاه ، بستن سر حیوانات و در كوه نوردی ، صخره نوردی و دریا نوردی استفاده می شود .

گره هشت

برای بستن این نوع از گره با سر آزاد طناب حلقه تشكیل داده و بعد از گذشتن از زیر حلقه مجددا از رو وارد كرده و طناب را آنقدر می كشیم تا محكم شود .

موارد استفاده :

بستن طناب روی قرقره  ، میله پرچم ، بستن چوب ها به همدیگر بطور موازی و چوب بندی ها .

گره شكافدار

سر آزاد طناب را به دور میله پیچیده و سپس ازداخل حلقه رد كرده و این عمل را دوباره تكرار می كنیم .

موارد استفاده :

بستن طناب پرچم به میله پرچم و چوب بندی ها

گره دزد و اسب

   در گذشته اكثر دزدان كه سوار بر اسب به دزدی می رفتند پس از سرقت در یكی از نقاط خارج از شهر یا در لابه لای صخره های كوهستانی مخفی می شدند  ، چون دائما به این فكر بودند كه مبادا از طرف پلیس تعقیب شوند .

    آن ها معمولا هنگام استراحت ، اسب خود را با گره مخصوصی به درختان می بستند به طوری كه یك سر طناب كه به گردن اسب بود به هیچ وجه باز نمی شد و سر دیگر كه در دست خودشان بود با مختصر حركتی باز می شد .

    آن ها با استفاده از این گره می توانستند اسب خود را محكم به درخت ببندند و خودشان در موقع لزوم بر اسب پریده و با یك فشار كوچك به قسمت كوتاه طناب فراركنند و به انتظار بازگرداندن به دام نیفتند . به همین دلیل این گره به نام (گره دزد و اسب ) معروف شده است .

    برای بستن این گره یك سر طناب را به اندازه دو تا سه متر دولا كرده و به دور چوبی كه مایلید به آن گره بزنید بیاندازید .  (شكل 1)

سپس با حلقه ای كه از دولا كردن طناب ایجاد شده  با قسمت بلند طناب یك گره خفت معمولی بزنید . (شكل 2)

آن وقت از حلقه مجددی كه در نتیجه گره خفت به وجود آمده  با قسمت طناب كوتاه یك گره خفت معمولی دیگر بزنید . (شكل 3 )

اگر قسمت بلند طناب را بكشید گره باز نمی شود ولی با مختصر فشاری كه از طرف قسمت كوتاه طناب وارد شود ، گره باز خواهد شد .

از این گره در بسیاری از موارد كه لازم است یك سر طناب مقید و یك سر آن آزاد باشد ، استفاده می گردد .

 

گره باركش

یك سر طناب را دولا كرده و چند بار دور خودش بپیچانید و سپس از میان حلقه ای كه ایجاد شده بگذرانید.(شكل های  1 و2 )

موارد استفاده  از گره مذكور در حمل بار می باشد .

گره بشكه كش

برای بستن این گره ، طناب را از زیر جسم رد كرده ، و در بالای آن گره معمولی زده ، گره معمولی را باز نموده بطوریكه  در طرفین جسم قرار گیرد ، سپس دو سر طناب را در بالای جسم ، گره مربع می زنیم .

 

موارد استفاده :

در كشیدن بشكه و اجسام شبیه آن از پستی به بلندی و برعكس .

 

گره كنده كش

برای بستن این گره ، یك سر طناب را از زیر جسم رد كرده و دور آن تشكیل هلال می دهیم ( یك دوم محیط جسم )  سپس همان سر را دور خودش می پیچیم و انتهای ثابت را داخل این حلقه كرده ، محكم می كنیم .

موارد استفاده :

 در كشیدن الوار و اجسام شبیه آن از پستی به بلندی و به عكس . 

گره طناب كلفت

برای گره زدن كافی است مطابق (شكل 1 ) سر طناب (الف) و ( ب) را به صورت حلقه درآورده و سر طناب (ج) و (د ) را مانند شكل (2) از زیر نقاط (ه) و ( و )  و روی نقطه (ز) و زیر نقطه (ح) رد كرده و مطابق شكل (3) ازروی نقطه (ط) و زیر نقطه (ی) و روی نقطه (ك) بگذرانید .

طناب

طناب یكی از وسایل لازم و ضروری برای كار می باشد كه باید در به كار بردن آن دقت كرد . زدن گره ها و بستن  چوب ها  یك امر بسیار مهمی است و مختصری تعلل و یا كوتاهی ممكن است برای فرد ایجاد زحمت و برای دیگران مشكل های فراوانی به بار آورد .  همیشه باید به استحكام اشیایی كه به كار می رود توجه داشت . طناب هایی كه در كشور ما تولید می شود پنبه ای ، كنفی ، پشمی و پلاستیكی هستند . طناب های پشمی زیاد زبر و خشن نیستند . ولی استحكام زیادی هم ندارند . برای كارهای پل سازی و برج سازی طناب های محكم پنبه ای مناسب است .

پیچش لایه های طناب را دور هم دیگر (تاب طناب) گویند .

برای این كه راه اصلی تاب طناب را بدانید یك طرف آن را در دست گرفته و به آن نگاه كنید . در اكثر طناب ها مشاهده خواهید كرد كه لایه های طناب از طرف دست چپ و از پایین شروع شده و به طرف دست راست و بالا ختم می شوند ، در این صورت طناب را ( چپ گرد ) گویند .

 

مواظبت از طناب

طناب احتیاج به مواظبت دقیق دارد . گاهی اوقات بازرسی تمام طناب ضروری است .

1-      در روی طناب ، قسمت های فرسوده شده و الیاف های رفته را باز بینی نمایید .

2-    لایه های داخلی را توسط پیچاندن طناب در عكس جهت تاب آن بازرسی كرده و این عمل را در چند جای طناب تكرار كنید . هر گاه لایه های طناب درخشان و رنگ خود را حفظ كرده باشند و روی آن ها لكه هایی مشاهده نشود ، قدرت طناب به مقدار خیلی زیاد از بین نرفته است .

3-      از یكی از لایه های طناب ، تكه نخی بیرون آورده و آن را با دست پاره كنید . اگر بدون كوشش زیاد پاره شد ، طناب مطمئن نیست .

    بطور كلی طنابی كه نرم و قابلیت ارتجاع و كشش خود را از دست داده و قدرت انحنای آن زیاد شده باشد  و یا این كه لایه های آن خشك و شكننده می شود ، اطمینان بخش نخواهد بود و چنانچه آن طناب از نظر كار شما ضروری است آن را تعویض نمایید . به خصوص كه آن را به دفعات در ساختمان چوب بندی های اصلی پل و یا برج به كار برده باشید

برای آن كه از گره خوردن و پیچش بیهوده طناب جلوگیری شود ، حلقه طناب را روی زمین بگذارید و كم كم طناب را باز كنید .

    هر گاه طناب تازه آن چنان پیچ و خم دارد كه نمی توان به راحتی آن را به كار برد می توان آن را روی زمین به عقب و جلو كشاند . وقتی كار شما با طناب تمام  شده آن را در جهت تاب خودش حلقه نموده و در جای خشكی به حالت آویزان قرار دهید .

    در صورتی كه حلقه طناب را در محل مرطوبی بگذارید پس از مدت كوتاهی روی آن لكه هایی  پدیدار می شود  كه موجب پوسیدگی و پاره شدن طناب می گردد . طناب های خیس شده را روی نردبان یا تیر بلندی آویزان كنید تا خشك و قابل حلقه كردن بشوند . در لایه های طناب هایی كه در كوه نوردی به كار می رود یك نخ قرمز رنگ وجود دارد كه تضمین كننده استحكام طناب می باشد  و تا موقعی كه این رشته باریك كم رنگ و پاره نشده  ،  قابل اطمینان كامل خواهد بود .

بستن سر طناب

    منظور از این كار اینست كه سر طنابی كه چیده یا بریده شده است ، ریشه نشده و لایه های تاب خورده طناب از هم باز نشوند . برای این كار ابتدا ریسمان نازك و محكمی را دولا كرده و به فاصله چند سانتی متر از سر طناب مطابق شكل (1) نگاه داشته و بقیه ریسمان را به دور طناب كلفت و به دور  خودش كه دولا روی طناب قرار گرفته  ،  متوالیا  می پیچانیم  تا مطابق شكل (2) به نقطه (ب) برسد . آنگاه انتهای ریسمان را از داخل هلال (ب)  به طرف داخل كشیده تا محكم شود .

اینك قسمت اضافه ریسمان ها را از طرفین قطع می كنیم و سر طناب بدین ترتیب محفوظ مانده و ریشه ریشه نمی شود .

این روش برای اتصال و بافتن دو سر طناب به یكدیگر است به طوری كه گره برجسته ای میان طناب ظاهر نشود .

چوب بندی مایل

طریقه دیگری كه بوسیله آن می توان دو چوب مایل را بر هم  بست  ، چوب بندی مایل است .

این گره مطابق شكل (1) با یك گره كنده كش كه به دو سر هر چوب بسته می شود ، آغاز و پس از این كه چندین بار طناب به دور هر دو چوب  كه یكدیگر را به طور مایل قطع می كنند ، در یك جهت پیچیده شده ، مطابق اشكال (2) و ( 3)  همین عمل در جهت مخالف تكرار می گردد . سپس انتهای طناب را برای مهار كردن به دور طناب هایی كه بین دو چوب پیچیده شده ، چندین بار گردش داده و با گره شكافدار كار بستن را خاتمه دهید . شكل (4)

اگر از روی اصول و با به كار بردن ابزار خوب (چوب و طناب ) چوب بندی را انجام دهید ، هر چه بسازید خوب و با دوام و قابل استفاده  خواهد بود . دقت كنید در ساختمان های برج ها ، وسایل حمل كننده ، پل ها ، قایق  و سایر موارد استفاده از چوب بندی ، گره عامل مهمی در خوبی یا بدی كار شما خواهد بود .

چوب بندی موازی

دو چوب را همانطور كه در شكل مشاهده می كنید روی  زمین قرار داده و با یك گره شكافدار كه  به  یكی از چوب ها می زنید ، چوب بندی موازی را آغاز كنید . سپس 8 تا 10 دور طناب را به نرمی ولی كمی شل به دور هر دو چوب بپیچانید .

آن گاه برای مهار كردن آن ها طناب را دو تا سه دور از میان دو چوب بگذرانید و با یك گره شكافدار كه به یكی  از چوب ها می زنید  كا را پایان بخشید .

اگر خواستید سه چوب را به طور موازی به هم ببندید از همین رویه استفاده كنید . فقط به خاطر داشته باشید كه گره شكافدار آخری را روی چوب آخر بزنید .

گره گاروت

    گره گاروت برای بستن دو الوار به هم به كار می رود . این گره توسط یك اهرم محكم می شود . برای استفاده از گره گاروت دو سر طناب كلفت كوتاهی را به هم ببافید . آن گاه مطابق شكل (1) حلقه طناب را زیر الوار ها قرار داده و از داخل دو سر حلقه آن چوب نسبتا محكمی را رد كرده و مانند شكل (2) چوب را چندین بار به دور خودش بچرخانید تا طناب در نهایت سفتی و محكمی الوار ها را در برگیرد . برای این كه چوب در جهت مخالف خود حركت نكند سر دیگر آن را یك طناب نازك تر به الواری كه مانع حركت مخالفش است ، ببندید .

مهار

    اشیایی كه در نتیجه فشار زیاد تعادل خود را از دست می دهند به وسیله مهار یا مهار ها حفظ می شوند . به عبارت دیگر اشیایی كه نمی توانند تعادل خود را در حالتی مخصوص حفظ نمایند ، مهار می شوند . برای درك مطلب ، یك چادر اردویی را مثال می زنیم كه اگر از همه طرف به وسیله میخ ها مهار نشود برپا نمی ایستد و سقوط می كند .

    در عملیات برج سازی و پل سازی نیز اگر شما بتوانید مهار طبیعی مانند درخت یا  یك سنگ یزرگ برای بستن طنابی كه فشار زیادی به آن وارد می آید بیابید از گرفتاری زیادی خلاصی خواهید یافت وگرنه باید مهارهای غیر طبیعی برپا سازید .

بستن دو چوب

    به وسیله طناب می توان دو یا چند چوب را محكم به هم بست . با دانستن این نوع بستن ها می توان وسایلی مانند سه پایه ، میز ، صندلی ، میز ناهار خوری ، ارابه ، قایق ، انواع پل ها و برج ها را به شكل ساده و قابل استفاده با چوب و طناب ساخت .

    برای بستن  چوب هایی كه یكدیگر را به طور مایل قطع می كنند از چوب بندی مایل استفاده كنید كه با گره كنده كش شروع و با گره شكافدار ختم می شود .  برای بستن دو الوار كلفت به هم از گره گاروت استفاده می شود . این گره توسط پل اهرم محكم می شود .

 

چوب بندی عمودی

    ابتدا یك گره شكافدار  در محل تقاطع دو چوب البته به دور چوبی كه به طور عمودی روبروی شما قرار گرفته ، ببندید. برای اینكه گره شما كاملا زیبا و صحیح زده شود انتهای كوتاه طناب را به دور اصلی بپیچانید و مطابق شكل (1)  طناب را از روی چوبی كه به طور افقی در مقابل شما قرار گرفته عبور داده و از زیر چوب عمودی و روی چوب افقی و مجددا از زیر چوب عمودی رد كرده و مطابق شكل (2) و (3) چندین مرتبه همین اعمال را تكرار و كوشش كنید كه طناب در هر پیچش محكم كشیده شود .

آن گاه مطابق شكل (4) سه تا چهار بار طناب را بین دو چوب افقی و عمودی بگردانید تا گره شما به خوبی مهار شود  . در پایان با گره شكافدار كار بستن را خاتمه دهید

 

اخرین مطالب
تاریخچه