تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - گره

پیشتازان و فرزانگان

گره ها ( Knots )

هر پیچیدگی در یک طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد را گره می گویند . هر گره ای باعث کم شدن میزان مقاومت طناب می شود بنابراین برای کمتر کردن این افت باید گره را واضح و مرتب زد
.
خواص گره کوهنوردی
گره کوهنوردی دارای خواص ذیل است
:
1- در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است
.
2- به سادگی زده و با دست به آسانی باز می شود
.
3- هنگام کار بر اثر فشار وار د بر آن باز نمی گردد
.
4- هر قدر فشار بر روی آن وارد شود ، محکم تر می شود
.
5- کوچک ، کم حجم و کم ترین شکست را دارد . چراکه هر شکست طناب ، باعث کاهش مقاومت آن می گردد
.
6- نکته مهم : هر گره را بعد از کامل شدن به خوبی محکم کنید
.
انواع گره ها و کاربرد آن ها
گره هشت ساده
Simple Eight

هشت یک لا Figure of Eight : اتصال سر طناب حمایت به کارابین و صندلی نفر صعود کننده یا به کارگاه
گره سر دست
:

هشت یک لا

هشت دولا : اتصال سر طناب فرود به کارگاه .
هشت تعقیب
: Retraced Figure of Eight
اتصال طناب به صندلی و زدن گره هشت در حلقه بسته
.

بعد از زدن گره باید اندازه آن را تنظیم نمود .
بطوریکه گره به خوبی به صندلی بچسبد
.

دو سر طناب یک لا Fisherman : اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر ( کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ) .

دو سر طناب دولا Double Fisherman : اتصال دو سر طناب به یکدیگر با ضریب اطمینان بیشتر نسبت به گره دو سر طناب یک لا و اتصال دو سر طناب دو طناب غیر هم قطر با اختلاف قطری برابر حداکثر یک شماره .

تسمه Water Knot : اتصال دو سر نوار ( تسمه ) .

خود حمایت Clove Hitch , Mastwurf : برای ثابت کردن طناب – خود حمایت . این گره در محل کارگاه و بر روی کارابین اجرا می شود .

حمایت Munter Hitch , Hafmaswurf : برای حمایت صعود کننده یا فرود مورد استفاده قرار می گیرد . این گره را در مواقع ضروری می توان با یک گره ضامن قفل نمود .

نحوه قفل نمودن گره حمایت ( زدن ضامن )

پروسیک : برای خود حمایت هنگام فرود به کار می رود . خاصیت این گره چفت شدن برای طناب است و بنا به ههمین خاصیت در عملیات بالاکشی نیز کاربرد دارد .

گره مشار Masher – French Prusik
این گره از خانواده گره های چفت شونده است و برای خود حمایت فرود و یا صعود میمونی به کار می رود . این گره دو حالت مختلف دارد و می توان هم با طنابچه هم با تسمه آن را زد
.

گره سر دست : برای اتصال دو رشته طناب هم قطر استفاده می گردد .

گره میکی موس : برای استفاده در کار گاه ها کاربرد دارد .

گره نه : مانند گره هشت است اما بایک نیم دور اضافه تر و با همان کاربرد که در طناب استاتیک از آن استفاده می شود .

گره پله نردبان : برای ساختن نردبان های غارنوردی از آن استفاده می شود .

اخرین مطالب
تاریخچه