تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - منشها

پیشتازان و فرزانگان

منش ها :

منش های پیشتازان و فرزانگان شایسته

منش های پیشتازان و فرزانگان شایسته عبارتند از :

1- ادب و خوش خلقی    2 – راستی و درستی   3- یاری و مهربانی   4 – دوستی با طبیعت  

منش های پیشتازان و فرزانگان جوینده عبارتند از :

1- ادب و خوش خلقی    2 – راستی و درستی   3- یاری و مهربانی   4 – دوستی با طبیعت   5- دیانت و معنویت      6- نظم پذیری و قانون مداری   7- میهن دوستی   8- تلاش و صرفه جویی 

منش های پیشتازان و فرزانگان سیار

    پیشتازان و فرزانگان در دورة متوسطه دارای 12 منش می باشند كه با  8 منش آن در مقاطع ابتدایی و راهنمایی آشنا شده اند . تأكید می گردد كه در این دوره یك پیشتاز و فرزانه باید كلیه منش ها را بداند و خود را متصف به آنها نماید .

1- ادب و خوش خلقی    2 – راستی و درستی   3- یاری و مهربانی   4 – دوستی با طبیعت   5- دیانت و معنویت 6- نظم پذیری و قانون مداری   7- میهن دوستی   8- تلاش و صرفه جویی  9- شجاعت و دلیری     10 – عدل و انصاف  11- مسئولیت پذیری و مشاركت جویی   12- تدبیر و تفكر .

1- ادب و خوش خلقی :

 یك پیشتاز و فرزانه به بزرگترها احترام می گذارد و در همه حال ادب را  رعایت  می كند و با روش های پسندیده با دیگران نشست و برخاست می كند . او در گفتار و كردار بسیار مودب است و رعایت ادب و حیا را می نماید و از انجام كار و یا گفتن سخنی كه موجب ملامت شود ، شدیدا پرهیز می كند .

  ادب:امام علی (ع) : نیکوترین ادب آن است که تو را از گناهان باز دارد.امام صادق (ع) : بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماند.

2- راستی و درستی :

    پیشتازان و فرزانگان در راست گویی و درست كرداری نیز پیشتاز هستند . گفتارشان همیشه راست و صحیح و كردار و اعمالشان درست و دقیق است .

.      پاكی وراستی: پیش آهنگ راستگو است و از بدی و ناپاكی دوری می كند.

راستگویی از اعمال نیكوی انسانی و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فطرت پاك انسان ایجاب می كند كه آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یكسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یكی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری كند. اگر انسان به آثار معجزه‌آسای راستگویی پی برده باشد بیشتر شیفته‌ی راستگویی می‌شود و راستگویی را جزئی از برنامه‌های زندگی خود قرار می‌دهد. نخستین تأُثیری که صدق و راستی از خود به یادگار می‌گذارد مسأله جلب اطمینان و اعتماد در همکاریهای دسته‌جمعی است.
می‌دانیم که اساس زندگی انسان کار گروهی است و هنگامی کار گروهی امکان پذیر است که افراد گروه نسبت به یکدیگر اطمینان داشته باشند و اطمینان در صورتی حاصل می‌شود که

صداقت و امانت در میان افراد گروه حاکم باشد.

3- یاری و مهربانی:

    پیشتاز و فرزانه همیشه و همه روز سعی در انجام كارهای خوب دارد و خود را یاور و مددكار دیگران می داند و به اطرافیان و دوستان و حتی افرادی را هم كه نمی شناسد اگر نیاز به كمك داشته باشند ، یاری می كند .

4- دوستی با طبیعت :

    پیشتاز و فرزانه همیشه دوستدار طبیعت می باشد و در حفظ و پاكیزگی محیط اطراف ، پارك ها ، جنگلها و كوهستان و ... كوشش می نماید .

5- دیانت و معنویت :

    یك پیشتاز و فرزانه در عین حالی كه با نشاط ، پرشور و شاداب است ، اهل پاكی و پارسایی و دینداری است و برنامه زندگی خود را بر اساس خدا محوری و دین باوری بنا كرده و بر مبنای اصول الهی عمل می كند .

6- نظم پذیری و قانون مداری :

    یك پیشتاز و فرزانه باید در همه امور منظم بوده و انظباط را سرلوحه تمام كارهای خود قرار دهد . هم چنین در همه حال نسبت به رعایت قانون و قانون مداری اهتمام ورزد .

7- میهن دوستی :

    پیشتازان و فرزانگان چون از فرزندان با ایمان این آب و خاك هستند ، كشور و میهن اسلامی خود را دوست دارند و به آن عشق می ورزند و در جهت آبادانی و سرسبزی آن می كوشند و در حفظ و نگهداری آن جانبازی می كنند .

8- تلاش و صرفه جویی :

    تلاش و صرفه جویی یكی از كارهایی است كه یك پیشتاز و فرزانه باید در همه امور خود در نظر داشته  و آن را رعایت نماید . پیشتاز و فرزانه می داند كه صرفه جویی ، كم مصرف كردن نیست ، بلكه به معنی درست مصرف كردن می باشد .

9- شجاعت و دلیری :

    پیشتاز و فرزانه در برابر دشواریها ، حوادث سخت و ناملایمات شجاعانه می ایستد و محكم و استوار مقاومت می كند

10- عدل و انصاف :

    پیشتاز و فرزانه همیشه و در همه حال و برای همه كس عدالت را رعایت نموده و در رفتار و گفتارش منصفانه عمل می نماید ، چرا كه همیشه خدا را در نظر داشته و خود را در محضر خدا می بیند . بنا براین رعایت عدل و انصاف را بر خود ضروری می داند .

11- مسئولیت پذیری و مشاركت جویی :

    پیشتاز و فرزانه همیشه در انجام وظایفی كه به عهده اش می باشد ، احساس مسئولیت نموده و آن را به نحو احسن انجام می دهد ، چرا كه او باید در تعهد و وظیفه شناسی ، الگوی مناسبی برای دیگران باشد و انجام این فعالیت ها را وظیفه انسانی خود می داند  و در اموری كه مربوط به ایشان می باشد ، مشاركت می نماید .

12- تدبیر و تفكر :

   پیشتاز و فرزانه در انجام همه امور اندیشه نموده و با برنامه ریزی عمل خواهد كرد .

 

اخرین مطالب
تاریخچه