تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - فریادهی شادی

پیشتازان و فرزانگان

فریاد شادی

* سرود خداوندا
خداوندا خداوندا تویی پناه بی پناهان
گنه دارم گنه دارم منم ز كرده ها پشیمان
تو غفاری تو ستاری تویی همیشه در كنارم
اُمیدم را مگیر از من به جز تو تكیه گه ندارم
تویی خدای حی و سبحان تویی پناه توبه خواهان
خداوندا خداوندا تویی پناه بیپناهان
ز خورشد برافروزان چراغ من در این سیاهی
شب طوفان شب وحشت به جسم و هستیم نشسته
از این ورطه برون آور مرا كه كشتیم شكسته
مرا ز خستگی رها كن به من بده دل هدایت
شكسته زورق تنم را ببر به ساحل سلامت
* شعر آوای* *
* وحدت
(آوای وحدت می رسد از متن آیات خدا) 2

(دست اخوت داده ایم هرگز نمی گردیم جدا) 2

متن سرود پیشتازان

 

من پیشتازم ، من پیشتازم                                                              من سرفرازم ، آینده سازم ) (2)

من پاسدار ایران زمینم                                                                              حامی قرآن ، سرباز دینم

من در بزرگی چون كهكشانم                                                                 در پیش دشمن ، آتشفشانم

من اهل كارم ، با ابتكارم                                                                            در زندگانی، برنامه دارم

در راه مكتب ، كوشاترینم                                                             ( با پشتكار و شور آفرینم ) (2)

فرزند پاك اسلام نابم                                                                                     سرباز جانباز انقلابم

از رهبرخود، فرمان پذیرم                                                                     غیر از راه او ،راهی نگیرم 

 

 

فریاد شادی ((گره گره- گره گره)

گره گره گره گره ( 2) رفتم بچینم آلو دستمو گزید زالو
من كه نچیدم آلو پس چرا گزید آلو
گره گره گره گره ( 2) رفت بچینم انگور دستمو گزید زنبور
من كه نچیدم انگور پس چرا گزید زنبور
گره گره گره گره ( 2) رفتم بچینم گیلاس اشتباه رفتم سلماس
من كه نچیدم گیلاس پس چرا رفتم سلماس
گره گره گره گره ( 2) رفتم بچینم گوجه دستمو گزید مورچه
من كه نچیدم گوجه پس چرا گزید مورچه
گره گره گره گره ( 2) رفتم بچینم انار دستمو نیش زد یه مار
من كه نچیدم انار پس چرا نیش زد آن مار
گره گره گره گره ( 2) رفتم بچینم هندونه دیدم تو باغ میمونه
من كه نچیدم هندونه چرا دنبال كرد میمونه

* * *تشویق های اردویی بالهجه محلی

معمولی : خوبه ، خوبه ، خیلی خوبه

تهرانی : باری ، باری ، باریك الله ، چشم نخوری ایشاالله
اصفهانی : خبس ، خبس ، خیلی خبس
یزدی : خش ، خش ، خیلی خشه
مازندرانی : خاره ، خاره ، خل خاره
تركی : ساقل ، ساقل ، چغ ساقل – یاشا یاشامین یاشا
عربی اصیل : جید، جید، جداً جید
عربی خوزستانی : زین ، زین ، كلش زین
لری : خوه ، خوه ، خیلی خوه
بوشهری: خُوِن ، خُوِن ، خیلی خون
كرمانی : ماشی، ماشی ماش ، ماشالله چش نخوری ایشالله
مشهدی : باری ، باری ، باری كلا ، باری كلا
گیلانی : پیرشی برار، تی قربان
سیستانی و بلوچستانی : واشین ، واشین ، سخ واشین
كردی: خاصه ، خاصه ، فراخاصه
شیرازی: كاكو كاكو باری كل اللهُ چش نخوری ایشا ا...
ایلام: وتی، وتی، گل وتی
قم: خوبِ خوبِ اینقذه خوبه
تشویق قرآن: (طیب، طیب، طیب الله احسنت بارك الله) 2

(یا رب العالمین مرحبا مرحبا آفرین) 2

اخرین مطالب
تاریخچه