تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - تاریخچه

پیشتازان و فرزانگان

 

درسال 1298 هـ . ش      بحث سازمان پیشآهنگی درایران بوجود آمد

 

 دورمرودسمتس سفیراسپانیا طرح جمعیت جوانمردان را مطرح و پیگیری کرد

 


 

درسال 1304 هـ . ش سازمان ملی پیشآهنگی مورد توجه رضاشاه واقع و تعدادی مستشار آمریکایی جهت آموزش به ایران آورد


  

درسال 1320 هـ . ش سازمان تعطیل می شود

 


درسال 1332 هـ . ش سازمان فعالیت خود را مجدداً آغاز و اولین دوره ی آموزش مربیان پیشآهنگی برگزارمی شود


 

درسال 1357 هـ . ش باپیدایش انقلاب و نگرشی که نسبت به عملکرد سردمداران آن درایران وجودداشت پیشآهنگی معلق و بلاتکلیف می شود

 


درسال 1364 هـ . ش سازمان پیشآهنگی منحل و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش ملزم به ارائه طرحی مناسب در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی می گردد

 


درسال 1365 هـ . ش طرحی با عنوان پویندگان راه امام (ره) توسط معاونت پرورشی وقت که ریاست آنرا جناب زرهانی برعهده داشتند تهیه وبه نظرخواهی گذاشته می شود

 


درسال 1368 هـ . ش با پایان یافتن جنگ تحمیلی و فراغت دولت مجدداً بحث راه اندازی یک فعالیت گروهی مدون و برنامه ریزی شده در هیأت دولت و وزارت آموزش و پرورش مطرح می گردد

 


درسال 1370 هـ . ش اساسنامه کانونهای فرهنگی و تربیتی به تصویب شورای عالی آموزش و پروش رسیده وتعدادزیادی کانون هم دراستانهای کشور تأسیس گردید. ولی هنوز جای یکتشکل دانش آموزی که فعالیت پرورشی مستمروبلند مدت راپیگیری نمایدخالی بود .

 


درسال 1372 هـ .ش باپیگیری مستمر اداره کل اردوها و اماکن تربیتی طرح تشکیلات دانش آموزی باعنوان پویندگان بطورآزمایشی در 8  استان کشور و درمقطع راهنمایی راه اندازی شد .

 


درسال 1373 هـ . ش وزارت آموزش و پرورش پس از یک آزمایش و مانورجمعی اردویی در اردوگاه شهید باهنرتهران ملزم به اجرای طرح پویندگان در کلیه استانها می گردد .

 


درسال 1374 هـ . ش طرح پویندگان درمجلس مطرح و پس از تصویب باتوجه به هم اسم بودن با گروه پویندگان بسیج دانش آموزی ، عنوان پیشتازان را برای پسران و عنوان فرزانگان را برای خواهران ( مقطع راهنمایی ) انتخاب و فعالیت فرزانگان هم به این طرح اضافه می گردد

 


درسال 1375 هـ . ش بحث های مالی واستقلال آن شروع می شود

 


درسال 1376 هـ . ش مقطع دبیرستان هم به اعضای این طرح اضافه می گردد

 


درسال 1377 هـ . ش مقطع ابتدایی هم به اعضای این طرح اضافه می گردد

 


درسال 137 هـ . ش اساسنامه سازمان دانش آموزی به فرمان رئیس جمهور وقت جناب سیدمحمدخاتم مورد تصویب مجلس قرارگرفته و تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان به عنوانیکی از تشکل های زیر مجموعه به فعالیت خویش ادامه داد

 


درسال 1381 هـ . ش برنامه ها و فعالیت های پیشتازان و فرزانگان مورد بازنگری قرارگرفته و پس از تصویب درشورای برنامه ریزی مرکز ، جهت اجرا به استانها ابلاغ گردید

 


از سال 1381 هـ . ش بحث افزایش نیروی عضو و مربی ، تشکیلات را به رکود و ناتوانی در کنترل می کشاند

 


درسال 1384 هـ . ش ازطرف وزارت جهت کنترل و تحرک جدید پیگیری هایی آغاز می گردد

 


درسال 1385 هـ . ش تشکیلات ازحالت رکود در حال خارج شدن است

 


درسال 1386 هـ . ش بحث جایگزینی یک تشکل باتوجه به اهداف میهنی ، ملی و معنوی که نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی است آغاز می شود . البته این تفکر از تشکیلات دانش آموزی لبنان که هدفش تربیت نیروهای آماده برای عملیات شهادت طلبانه می باشد نشآت گرفته است

 


هویت تشكیلاتی ، یعنی اعضای تشكیلات دانش آموزی بایستی ماهیت و ویژگیها و نمادهای كار تشكیلاتی را بدانند و به آن اعتقاد داشته باشند .

وقتی می توان گفت كه یك پیشتاز یا فرزانه دارای هویت تشكیلاتی می باشد كه :

1-  مواد و مفاد تعلیمات عمومی و تشكیلاتی مرحله ای را كه در آن قرار دارد ، از حفظ باشد .

2-   معنی و مفهوم مواد تعلیماتی را بداند و به آن معتقد باشد .

3-  التزام عملی به جزء  جزء  مواد تعلیماتی عمومی داشته باشد و دائم در تلاش تحقق معانی و مفاهیم مواد و مفاد آن در جسم و روح خود باشد و با تمام وجود در بكار بستن آن دستورات در زندگی روزمره سعی نماید .

    تشكیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان علاوه بر برخورداری از اصول و مبانی مشترك با سایر تشكلها ، دارای ویژگی خاص یعنی هویت  تشكیلاتی می باشد .

    ویژگی ای كه نه تنها بر اساس رسالت تربیتی و اهداف بلند مدت مندرج در اساسنامه سازمان ، شكل می گیرد ، بلكه حقیقت و جوهرة این ویژگی و روحیه سازمانی و تشكیلاتی دقیقاً در راستای ایجاد نظم ، انسجام ، اتحاد و وحدت رویه بین اعضاء می باشد .

    بر طبق قول ، سوگند ، شعار و منش های سازمانی ، رفتارهای جامعه پسند نظیر همدلی ، همفكری ، همیاری ، كمك به دیگران و نوع دوستی و ... با افزایش سن در دوران تحصیل ، آشكارتر شده و در مقابل از میزان رفتارهای غیر مجاز نظیر پرخاشگری و ...  به تدریج كاسته می شود .

    از اینرو انجام فعالیتهای اجتماعی و گروهی اعضای تشكیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان موجب تقویت (حضور در جمع) و (ارتباط با جمع )  می شود و آنان را به سمت اجتماعی شدن هدایت می كند


 .

هویت تشكیلاتی شامل:  تشریح آرم سوگند پرچم سرود  تشكیلاتی سرود جمهوری اسلامی روش علامت شعار منش سلام دادن دست دادن لباس فرم و كارت شناسایی می باشد .

 


نوشته شده در شنبه 2 دی 1391 ساعت 10:56 ب.ظ توسط ایمان سمیعی نظرات |

اخرین مطالب
تاریخچه